Auto szrot dla pojazdów wycofanych z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne zgodnie z konwencją bazylejską i rozporządzeniem w sprawie przesyłania odpadów i mogą być wywożone wyłącznie do krajów OECD. Złomowanie starego pojazdu jest jedną z najbezpieczniejszych dostępnych opcji. Gwarantuje to, że samochód zostanie pocięty na kawałki i poddany recyklingowi. Całkowicie wyeliminowane są również szanse na wykorzystanie go do niedozwolonych działań.

Auto szrot – stacja demontażu pojazdów

auto szrot WrześniaTechnika wykorzystywana na stacji demontażu pojazdów samochodowych (np. auto szrot Września), a która stale się rozwija, polega na mechanicznym usuwaniu części o wyższej wartości za pomocą maszynowych systemów recyklingu pojazdów. Koparka lub przenośnik materiałów wyposażony w specjalny osprzęt pozwala na szybkie i efektywne usuwanie tych materiałów. Skutkuje to zwiększeniem ilości materiału poddawanego recyklingowi. Inne niebezpieczne materiały, takie jak rtęć i azydek sodu (gaz pędny używany w poduszkach powietrznych) mogą być również usuwane. Po usunięciu wszystkich części i produktów znajdujących się w środku, pozostała część obudowy pojazdu jest czasami poddawana dalszej obróbce, która obejmuje usunięcie parownika klimatyzatora i rdzenia nagrzewnicy oraz wiązek przewodów. Pozostała powłoka jest następnie kruszona na płasko lub w kostkach, aby ułatwić ekonomiczny transport luzem do przemysłowego rozdrabniacza, gdzie pojazdy są dalej rozdrabniane na kawałki metalu wielkości pięści. Szkło, plastik i guma są usuwane z mieszanki, a metal jest sprzedawany do hut w celu recyklingu. Złom z rozdrabniaczy wraca do huty do produkcji nowej stali, a czysta stal służy jako złom chłodzący w produkcji stali. Ze względu na ustawodawstwo europejskie, przed rozdrobnieniem pojazdu wymagana jest obecnie szeroka obróbka wstępna. Brudny złom mieszany może mieć znaczący wpływ na jakość nowej stali. Ceny złomu i jego surowców wtórnych są bardzo zróżnicowane. Ilość złomu żelaza i stali produkowanego w ramach wszystkich procesów recyklingu pojazdów wielokrotnie przewyższa ilość innych metali.

W dniu 2 lipca 2009 r. i przez następne 55 dni system rabatów samochodowych, czyli „Cash for Clunkers”, był próbą podjęcia zielonej inicjatywy przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu stymulowania złomowania samochodów i poprawy średniej gospodarki paliwowej w Stanach Zjednoczonych. Do atmosfery dodaje się dużo dwutlenku węgla, aby produkować nowe samochody. W celu ograniczenia tego właśnie procesu, realizując program „Cash for Clunkers”, wiele samochodów zostało wówczas zniszczonych i poddanych recyklingowi.

krytyk