Czym jest gewerba w Niemczech?

Coraz więcej Polaków wyjeżdża do Niemiec i decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Dane Polskiej Ambasady w Berlinie wykazują, że co roku jest rejestrowanych 170 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych  założonych przez naszych rodaków. Wbrew pozorom założenie działalności gospodarczej w Niemczech nie jest nie jest aż tak skomplikowane, ale z pewnością czasochłonne, wymagające zaangażowania, wytrwałości, znajomości języka i tamtejszego prawa.   

Jak założyć gewerbę w Niemczech?

gewerba w niemczechGewerbe to nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech związanej z przemysłem, rzemiosłem lub handlem i usługami. Usługi są prowadzone na własny rachunek, w sposób ciągły i zorganizowany. Gewerba w Niemczech może być założona przez kogokolwiek. Wystarczy mieć pomysł i nie bać się podjąć wyzwania. Dokumenty potrzebne do założenia firmy: dwustronna kopia paszportu lub dowodu osobistego; pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej; adres, pod którym firma będzie zarejestrowana; zależnie od branży – zaświadczenie o niekaralności i/lub zaświadczenie o wpisie do rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej, zezwolenia, koncesje, udokumentowane uprawnienia do wykonywania danego zawodu, umowa najmu lokalu do prowadzenia działalności, zaświadczenie o prawie do swobodnego przemieszczania się. Z uzupełnionym wnioskiem Gewerbe – Anmeldung i dowodem osobistym należy udać się do Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt), gdzie urzędnik wprowadzi dane do systemu i pobierze opłatę w wysokości około 20 euro. Do zarejestrowania działalności nie jest potrzebny niemiecki adres zameldowania, ale bez niego osoba nie staje się niemieckim płatnikiem i nie przysługują jej te same ulgi podatkowe. Jeżeli prowadziłeś działalność w danym roku podatkowym, to jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej. Obowiązek dotyczy osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęły żadnych dochodów lub poniosły straty. W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wszystkie koszty związane z prowadzeniem firmy, jeśli wydatki są potwierdzone rachunkami. 

Jest spora szansa, że dochody z prowadzonej działalności, będą wyższe niż z pracy na stanowisku pracownika. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na otwarcie firmy w Niemczech swoją decyzje powinni potraktować bardzo poważnie. Od momentu zarejestrowania, osoba prowadząca firmę, musi zadbać o wszystkie narzędzia, oszacować koszty pracy, samodzielnie pozyskiwać zlecenia, ale przede wszystkim zadbać o ubezpieczenie zdrowotne.

realizator