Istotna rola diagnostyki maszyn

Jak wiadomo, niezwykle ważną rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych odgrywa systematyczna diagnostyka maszyn. Dzięki badaniom można w porę uniknąć awarii i narażenia firmę na ogromne straty finansowe. Poprawne działanie wszystkich elementów maszyn zapewnia również bezpieczne obsługiwanie ich przez pracowników zakładu. Metody badań nieniszczących ciągle się rozwijają i zostają ulepszane, aby jak najprecyzyjniej móc wskazywać usterkę danego elementu maszyny.

Zastosowanie badań nieniszczących w maszynach

badania nieniszczące maszynąAby zachować długą żywotność, sprawność i bezpieczeństwo maszyn elektrycznych należy regularnie przeprowadzać badania diagnostyczne elementów maszyn. Bardzo ważne jest, aby układ napędowy działał bezawaryjnie. Dzięki diagnostyce można kontrolować pracę maszyn i czy każdy z jej elementów sprawnie realizuje swoją funkcję. Dzięki sprawności wszystkich elementów maszyny obsługiwanie jej przez personel jest w pełni bezpieczne. W przypadku awarii przedsiębiorstwo narażone jest na ogromne straty i wydłuża się czas produkcji. Z tych powodów tak istotna jest diagnostyka techniczna maszyn. Badania nieniszczące maszyną wykonuje się w przypadku elementów mechanicznych maszyn. Badania tego typu nie wpływają na właściwości badanego materiału. Dzięki tym badaniom można sprawnie wykryć wady materiału. Jest wiele metod badań nieniszczących. Przede wszystkim jest to badanie wizualne, endoskopowe czy penetracyjne. Ponadto wykonuje się również badanie magnetyczno-proszkowe, za pomocą ultradźwięków czy prądów wirowych. W badaniach elementów maszyn zastosowanie ma również radiografia przemysłowa. Badanie wizualne zazwyczaj łączy się z inną metodą. Jest to najprostsza metoda polegający na wzrokowym ocenieniu ciągłości materiału czy wszelkich odchyleń od normy. Badania za pomocą endoskopu polegają na wprowadzeniu w miejsca trudno dostępne specjalnych urządzeń optycznych oraz odpowiednią dawkę światła. Badania diagnostyczne elementów maszyn są niezwykle ważne. Pozwala to na utrzymanie bezpieczeństwa w użytkowaniu sprzętu oraz jego najwyższy poziom funkcjonowania. Dzięki diagnostyce wykrywa się zazwyczaj różnego rodzaju pęknięcia czy odkształcenia w materiale w wyniku działającej siły.

Każda z nieniszczących metod badań pozwala na wczesne wykrycie usterki, która zagraża sprawności maszyny. Badania należy dopasować do wielkości badanych element ów, ich dostępności oraz ich rodzaju. Dzięki wykonywaniu badań nieniszczących można ocenić przydatność oraz możliwość dalszego użytkowania elementów maszyn.

reporterka