Izolowanie rur termicznych

Przesył energii cieplnej jest realizowany za pośrednictwem rurociągów, przez które pompowana jest podgrzewana ciecz, taka jak woda lub olej. Ciecz jest przesyłana, w celu dostarczenia jej do promiennika cieplnego, z którego ogrzewane jest dane pomieszczenie. Kluczem do sukcesu jest dostarczenie jak największej ilości energii cieplnej do końcowego punktu, co wiąże się z jak najmniejszą stratą jej podczas przesyłu.

Izolowanie rurociągów za pomocą wełny mineralnej

izolacje rurociągówNajwiększe straty ciepła występują podczas emitowania jej poprzez rurociągi. Przy dużej odległości, a także skomplikowanym układzie rurociągów, te straty energii mogą być znaczne. W ekstremalnych sytuacjach, niewiele energii cieplnej dociera do końcowych emiterów, co w konsekwencji oznacza brak wydajności cieplnej, czyli po prostu niedziałające ogrzewanie. Takie problemy występują zarówno w dużych ciepłowniach jak i gospodarstwach domowych, gdzie rurociągi dostarczają ciepło z pieca do grzejników. Sposobem na zniwelowanie tego niekorzystnego zjawiska, jakim jest strata energii cieplnej są tylko i wyłącznie izolacje rurociągów transportujących czynnik grzewczy. Wykonuje się je poprzez owinięcie rurociągów materiałem izolacyjnym. Ten materiał może być tak naprawdę dowolnym z występujących na rynku i posiadających odpowiednie właściwości, jednak ze względu na okrągły kształt rur wykorzystuje się materiału o dobrych właściwościach plastycznych. Izolacja powinna owijać rurę, a zatem musi być także odporna na odkształcenia. Wełna mineralna należy do najczęściej stosowanych materiałów, które taką izolację zapewniają. Jest dość elastyczna, a zatem nie ma problemu z owinięciem jej wokół rury. Zwykle mocuje się ją dodatkowo za pomocą drutu lub siatki, aby nie rozsypywała się na rurociągu, co często się zdarza w przypadku wełny. Całość zabezpiecza się blachą ocynkowaną, odpowiednio wyprofilowaną względem rury. Taką blachę najlepiej potrafią wykonać dekarze, którzy posiadają także odpowiedni sprzęt.

Jest wiele pytań, związanych z tym jak dużą ilość wełny należy użyć do zaizolowania rurociągu. Oczywiście odpowiedź może się wydawać jasna – jak największą. Nie jest to jednak ekonomicznie uzasadnione, gdyż wełna kosztuje i możemy ponieść w związku z jej stosowaniem znacznie większe koszty niż pokrycie strat cieplnych. Trzeba to robić optymalne i najlepiej jeśli izolacja zapobiegnie około dziewięćdziesięciu procent strat ciepła. Wyższa wartość jest oczywiście możliwa, ale zastanówmy się najpierw czy będzie to wartę inwestycji.

Michał Gąbka