Kamera termowizyjna do kontroli nawierzchni asfaltowych

Budowa dróg za pomocą technologii asfaltowych na gorąco to najpopularniejsza metoda w Polsce. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników i właściwego procesu produkcji otrzymujemy trwały materiał, który przez długie lata zachowa swoje właściwości. Kluczowym etapem budowy jest moment wbudowania mieszanki na powierzchni drogi za pomocą specjalnej maszyny. Najbardziej istotne jest w tym momencie jest utrzymanie odpowiedniej temperatury.

Kamery termowizyjne do kontroli nawierzchni

kamera termowizyjnaNawierzchnie asfaltowe mają to do siebie, że w wysokich temperaturach mieszanka asfaltowa jest bardzo dobrze urabialna, natomiast w niskich tworzy praktycznie ciało stałe. Podczas wbudowywania mieszanki, jest ona dostarczana na budowę w wysokiej temperaturze wynoszącej około sto siedemdziesiąt stopni Celsjusza i stygnie w miarę czasu, aż do konsystencji ciała stałego. Podczas tego okresu walce wałują mieszankę, aby uzyskać jej odpowiednie zagęszczenie. Robi się to aż temperatura spadnie do około osiemdziesięciu stopni Celsjusza. Jak widzimy obserwacja temperatur mieszanki w okresie jej wbudowywania jest znacząca dla prawidłowego wykonania całego procesu. Bardzo przydatna okazuje się przy tym kamera termowizyjna, którą filmuje się masę wychodzącą za rozkładarką. Obraz kamery przedstawia w sposób kolorystyczny rozkład temperatur na obrazie, dzięki czemu będziemy mogli ustalić gdzie i w jakim miejscu temperatura ma wymagany dla nas zakres. Warto w tym momencie dodać, że istotna jest także temperatura wjazdu walców na mieszankę. Nie może być ona zbyt wysoka, gdyż w takim przypadku walce mogą zniszczyć nawierzchnię. Optymalna temperatura wjazdu walców to od stu dwudziestu do stu trzydziestu stopni i najlepiej jeśli tego będziemy się trzymać. Kamera termowizyjna może być ustawiona w taki sposób, aby wyświetlała tylko określony zakres temperatur, tak aby było widać obszary, które nadają się do wałowania, a które należy już unikać, gdyż wałowanie mieszanki o zbyt niskiej temperaturze także niekorzystnie wpływa na jej stan.

Wiele osób uważa, że dobrze by było gdyby, oprócz jednej centralnej kamery umieszczonej za rozkładarką, także walce posiadały swoje indywidualne kamery. Wtedy każdy operator mógłby indywidualnie zdecydować, gdzie będzie jeszcze wałował, a gdzie będzie to niewskazane. Takie podejście zwiększa wydajność wałowania, pozwala unikać tracenia energii na niepotrzebne wałowanie zimnej nawierzchni i ogólnie zwiększa jakość wykonywanych robót związanych z wbudowaniem warstw asfaltowych.

blogger