Mołdawscy pracownicy w Polsce

Obywatele Republiki Mołdawii są, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r., uprawnieni do przebywania bez wizy przeciągu 90 dni na okres 180 dniowy na terenie Unii Europejskiej, podczas którego mogą wykonywać min. legalnie pracę o charakterze zarobkowym. Uproszczenie te sprawia, że obywatele krajów wymienionych w Rozporządzeniu mają dostęp do europejskiego rynku pracy, co jest korzystna zarówno dla nich, jak i dla europejskich pracodawców.

Mołdawianie w pracy

pracownicy z mołdawiiOd momentu wejścia w życie Rozporządzenia, najpierw z 2017 roku, potem znowelizowanego w 2018 roku, na polskim rynku pracy pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy pracowników z Mołdawii. Naturalnym kierunkiem dla Mołdawian zawsze była Rumunia, ze względu na bliskość kulturową łączącą ich z Rumunią. Mołdawianie, podobnie jak Rumuni, naród romański, z bardzo podobnym językiem, również z grupy języków romańskich. W Rumunii znajduje się także największa na świecie diaspora mołdawska, licząca około 6 do 7 milionów Mołdawian. Ze względów ekonomicznych i bliskość geograficznych, Mołdawianie coraz częściej wybierają Polskę jako kraj, z którym wiążą przyszłość zawodową i prywatną. Pracownicy z Mołdawii zasilają w Polsce głównie branżę budowlaną, są operatorami maszyn budowlanych i zajmują niewykwalifikowane miejsca na stanowiskach produkcyjnych. W obliczu zapowiadanego niedoboru pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy coraz częściej polskie agencje pośrednictwa pracy wybierają Mołdawię jako kierunek poszukiwań pracowników. Mołdawianie wybierają Polskę głównie ze względu na lepsze warunki ekonomiczne panujące w naszym kraju niż w sąsiedniej Rumunii i Ukrainie oraz relatywną bliskość geograficzną. Średnia miesięczna pensja w Mołdawii wynosi 5900 lei, czyli około 1300 złotych, natomiast pensja minimalna wynosi 100o lei, czyli równowartość około 200 złotych. Potencjalne możliwości zarobku w Polsce i korzystanie w polskiego sytemu świadczeń socjalnych jest dla Mołdawian bardzo kuszącą propozycją.

Szacuje się, że Mołdawianie mogą pomóc uzupełnić ewentualne braki związane z wyczerpaniem się możliwości zatrudniania Ukraińców. Faktem jednak jest, że 3,5 milionowy kraj i 10 milionowa diaspora nie są w stanie wypełnić luki, jaka może powstać po stopniowym opuszczaniu Polski przez Ukraińców. Szacuje się, że w Polsce pracować może nawet prawie 1,2 miliona Ukraińców. Mołdawianie są jednak zdeterminowani i lojalni wobec swoich pracodawców, co sprawia, że są cenionymi pracownikami na polskim rynku pracy.

autorr