Niezawodne przewierty sterowane

Technologia przewiertów sterowanych jest zaczerpnięta z górnictwa naftowego wzbogaconego o radiolokację magnetyczną. Takie zestawienie sprawia iż stała się ona bardzo efektywna i przewidywalna w skutkach. Stosując to bardzo ciekawe rozwiązanie technologiczne można wykonywać perfekcyjne przewierty, w których umiejscawia się linie przesyłowe mediów grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz różnorodne systemy okablowania.

Bezwykopowe przewierty horyzontalne

przewierty hdd pod toramiUkładnie rurociągów należy do bardzo poważnych robót inżynieryjnych wymagających dużej uwagi. Dlatego też inwestorzy decydują się na zastosowanie technologii przewiertów horyzontalnych, która powszechnie jest uważana za bardzo bezpieczną. Przewierty sterowane określa się w nomenklaturze zamiennie jako horyzontalne, poziome lub hdd i choć różnice w nazewnictwie są duże to określają tą samą technologię. Jest to metoda bezpieczna nie tylko z technologicznego punktu widzenia. Nie jest groźna dla środowiska naturalnego ani dla infrastruktury naziemnej co dla inwestorów jest szczególnie ważne. Przewierty horyzontalne jako metoda bezwykopowa nie implikują kosztów związanych z naprawą infrastruktury naziemnej, która ulega zniszczeniu w przypadku tradycyjnych wykopów. Przewierty horyzontalne mają tą zaletę, że można je wykonywać pod ciągami komunikacyjnymi, terenami zielonym, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami. Szczególne znaczenie mają przewierty hdd pod torami gdyż jest to jedyna możliwa metoda do ułożenia rurociągu. Przewiert sterowany wykonywany jest po analizie gruntu, która daje pewne informacje na temat przebiegu wiercenia. Sam proces wykonawczy rozpoczyna się od przewiertu pilotażowego wyznaczającego trajektorię przyszłego rurociągu. Operator za pomocą sondy pracującej w oparciu o radiolokację steruje głowicą wiercącą zaopatrzoną w płytkę sterowniczą. Głowica umieszczona jest na obrotowych żerdziach, które są dokładane wraz z długością przewiertu. Po wierceniu pilotażowym należy rozwiercić przewiert do żądanej średnicy za pomocą rozwiertaków. Podczas ostatniego rozwiercania do przewiertu zostaje wprowadzony rurociąg za pośrednictwem krętlika podczepionego do głowicy.

Przewierty horyzontalne umożliwiają ułożenie stosunkowo długich odcinków rurociągu lub okablowania. Przeciętna ich długość wynosi około 250 metrów lecz zdarzają się znacznie dłuższe przekraczające 1 km. Maksymalna średnica przewiertu wykonanego ta metodą nie przekracza 1200 mm. Szczegółowy opis tej znakomitej technologii znajdziemy na stronach internetowych przedsiębiorstw wykonawczych.

krytyk