Obowiązkowe audyty wydajności energetycznej

W 2017 roku weszła w życie ustawa zobowiązująca wszystkich właścicieli firm do przeprowadzania obowiązkowej kontroli wydajności energetycznej w swoim zakładzie pracy. Ma to bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, na jakość którego ma wpływ zużycie energii elektrycznej. Współcześnie – właśnie przez wzgląd na środowisko – szczególną wagę przywiązuje się do stosowania rozwiązań ekologicznych w każdej gałęzi przemysłu.

Wysoka jakość audytów energetycznych

dokładny audyt energetyczny przedsiębiorstwaPonieważ większość energii zasilającej współczesny przemysł czerpie się właśnie z zasobów elektrycznych, zaistniała potrzeba przeprowadzenia szczegółowych badań na temat ich wydajności. Ponadto rosnące ostatnimi czasy zagrożenie związane z globalnym ociepleniem klimatu zmusiło świat do rozeznania się w tym, co tak naprawdę powoduje emisję ogromnych pokładów cieplnych do atmosfery. Dokładny audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwala ustalić, czy działa ono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem przeprowadzania audytów jest minimalizacja zużycia energii elektrycznej, której eksploatacja przyczynia się do wzrastania efektu cieplarnianego. Dlatego przedsiębiorstwa, które wykazują w urzędach oszczędności w zużyciu energii elektrycznej otrzymują tak zwane Białe Certyfikaty zwalniające z niektórych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To podwójna oszczędność dla przedsiębiorców – po pierwsze, oszczędzają na samych rachunkach za prąd, rozważnie korzystając z jego zasobów, po drugie, zwolnieni są z dodatkowych opłat na rzecz prowadzenia swojej działalności. Audyt energetyczny dotyczy zarówno zużycia energii związanej z korzystaniem z oświetlenia, jak i tej, która wiąże się z eksploatowaniem urządzeń zasilanych prądem. Pomiarów dokonuje się na różne sposoby – tradycyjnie, za pomocą liczników energii, w które wyposażony jest każdy zakład pracy, a także przy wykorzystaniu nowoczesnych metod pomiarów termowizyjnych. Wykonanie tych ostatnich zleca się zwykle zewnętrznej firmie, która na podstawie tworzonej przy użyciu termografów mapie termicznej, zdaje szczegółowy raport wykorzystania energii w danym zakładzie.

Obowiązkowe audyty energetyczne mają bezpośredni wpływ zarówno na indywidualne zużycie energii w danym zakładzie pracy, jak też na poprawę wydajności gospodarki na całym świecie. Przyczyniają się one do poprawy jakości środowiska poprzez zmniejszenie mającego obecnie miejsce efektu cieplarnianego. Przeprowadzenie takiego audytu jest stosunkowo niedrogie, a może mieć realny wpływ na wygenerowanie oszczędności w danym zakładzie.

autorr