Polecana terapia behawioralna w Łodzi

W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób cierpi z powodu różnych zaburzeń. Każde z nich wymaga profesjonalnego leczenia i zastosowania takiej terapii, która będzie dla danego przypadku najbardziej odpowiednia. W ubiegłym wieku amerykański psychiatra Aaron Beck opracował jedną z bardziej skutecznych terapii. Oparta jest ona na zasadzie behawioryzmu, czyli wpływu otoczenia, różnorodnych bodźców i doświadczeń na zachowanie, myślenie i postępowanie człowieka. Z pewnością warto dowiedzieć się o tej terapii czegoś więcej.

Charakterystyka terapii behawioralnej

terapia behawioralna łódźWielu psychiatrów uważa, że zaburzenia funkcjonowania mają związek z wyuczonymi reakcjami na bodźce. Okazuje się, że część osób nauczyło się błędnego reagowania na wiele czynników i bardzo często nie są tego w pełni świadomi. To właśnie na ukierunkowaniu reakcji i szczegółowym poznaniu jej mechanizmów skupia się terapia behawioralna Łódź jest miastem, w którym znajdziemy bardzo wielu dobrych specjalistów stosujących tę właśnie terapię. Najważniejsze jest to, co dzieje się teraz i będzie działo w przyszłości. Ta terapia nie koncentruje się na podświadomych procesach psychicznych lub dawno przeżytych traumach. Uczy tego, jak modyfikować zachowania wyuczone, aby wyeliminować negatywne reakcje na określone bodźce i zachowania neurotyczne. Ma na celu także zmianę zaburzonego postrzegania świata i samego siebie. Terapia behawioralna stosowana jest najczęściej w przypadku zaburzeń lękowych, depresji, różnego rodzaju fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, schizofrenii, a także przy zaburzeniach odżywiania. Terapia trwa zazwyczaj od sześciu tygodni do kilku miesięcy. Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu. Na początku określony zostaje problem, nad którym należy pracować. Następnie określany jest sposób myślenia pacjenta podczas kontaktu z danym bodźcem. Terapia pozwala przeanalizować powiązania między działaniami, a odczuciami pacjenta. Jej celem jest wypracowanie samokontroli i samoświadomości, które pozwolą unikać utrudniających życie zachowań.

Bardzo wiele osób nie potrafi poradzić sobie z własnymi lękami i często tak do końca nie wiedzą, dlaczego dana sytuacja lub rzecz działają na nich tak źle. Podczas terapii behawioralnej pacjent nie będzie skupiał się na tym, co już było. Będzie mógł pracować nad swoim aktualnym stanem i nauczy się tego, jak radzić sobie w krytycznych sytuacjach. Z pomocą specjalisty wypracuje nowe techniki obronne i zmieni swoje postrzeganie zarówno świata, jak i samego siebie. Taka terapia powinna być prowadzona przez osobę z doświadczeniem, ponieważ wtedy jest najbardziej skuteczna.

dawidb