Pomoce dydaktyczne z biologii

 

Do szkoły podstawowej idą dzieci, które mają skończone sześć lub siedem lat i jest to pierwsza placówka, do której zaczynają uczęszczać. W pierwszych klasach, dzieci mają dosłownie kilka przedmiotów, które i tak są ogólnie rozliczane. Dopiero od czwartej klasy następuje wyraźny podział na przedmioty, które z biegiem lat będą się zmieniać lub pozostaną do końca trwania szkoły podstawowej.

Na którym szkolnym przedmiocie można wykonywać eksperymenty?

Biologia - pomoce szkolne do eksperymentówEdukacja każdego z nas trwa wiele lat, pod warunkiem, że nie kończymy jej na poziomie szkoły podstawowej. Przez pierwsze osiem lat, dzieci uczą się w stałym składzie klasowym, ciągle w tej samej szkole i z tymi samymi nauczycielami. Forma lekcji i sposób przekazywania wiedzy, przede wszystkim zależy od pedagoga, który ją prowadzi. Dla większości uczniów, najatrakcyjniejsze są te lekcje, na których wykorzystywane są przeróżne pomoce dydaktyczne, ponieważ wymagają większego zaangażowania. Do przedmiotu o nazwie biologia – pomoce szkolne do eksperymentów są wyjątkowo interesujące, bo pokazują jak działa nasz świat i otaczająca nas przyroda, a więc jest to wiedza użyteczna. W każdej sali do biologii znajdziemy przestrzenne modele zwierząt, człowieka czy szkielety. Ponadto mogą być dostępne pomoce w formie mikroskopów, które można wykorzystywać do oglądania z bliska przygotowanych preparatów mikroskopowych. Jednak najciekawsze są zestawy do badań, które uczniowie mogą samodzielnie przeprowadzać na lekcjach biologii. Może to być zestaw do badania fizjologi roślin, który zapoznaje dzieci z różnymi etapami życia roślin od kiełkowania, przez fotosyntezę i transpirację. Inną ciekawą pomocą szkolną jest model obiegu wody w przyrodzie, który w łatwy sposób wyjaśnia jaki wpływ ma na wodę parowanie, skraplanie i działanie światła słonecznego. Bardzo prostym w działaniu jest model pokazujący proces oddechowy u człowieka, który składa się z paru elementów i jest bardzo przejrzysty. Uczniowie, dzięki takim pomocom szkolnym, mogą znacznie lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

Dostępnych pomocy dydaktycznych z zakresu biologii jest znacznie więcej i mają one przeróżną formę. Podstawowym eksperymentem na biologii jest zasadzenie pestki owocu czy nawet fasoli, gdyż dzieci poznają wtedy z bliska życie roślin oraz jak wpływają na nie czynniki zewnętrzne. Nie od dziś wiadomo, że nauka poprzez eksperymenty jest znacznie ciekawsza niż samo dyktowanie uczniom materiału czy pokazywanie obrazków w książkach. Im więcej doświadczeń, tym lepiej dzieci przyswajają wiedzę.

 

autorr