Rodzaje i zastosowanie wymienników cieplnych

Wymienniki ciepła, to urządzenia służące do ogrzewania lub chłodzenia jednej substancji, drugą, najczęściej są to ciała w stanie ciekłym. Wykorzystywane są w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, chemicznym a także w energetyce przemysłowej, ciepłownictwie i gazownictwie oraz w urządzeniach codziennego użytku, jak na przykład ogrzewanie podłogowe. Wymienniki różnią się ze względu na budowę oraz układ strumieni i zastosowanie.

Niezawodny wymiennik płaszczowo rurowy

solidny wymiennik płaszczowo rurowyZe względu na sposób przepływu ciepła, wymienniki możemy podzielić na: bezkontaktowe, czyli: rekuperatory, regeneratory i złoża fluidyzacyjne oraz na kontaktowe: ciecze niemieszające się, ciecz – para i ciecz – gaz. Najszerzej stosowany jest solidny wymiennik płaszczowo rurowy, ze względu na jego uniwersalność. Jest on rekuperatorem z wytwarzaniem ciepła, czyli ciecz wewnątrz jest ogrzewana zewnętrznym źródłem ciepła. Składa się on z rur, ułożonych w wiązki, które są otulone metalowym płaszczem. Rurki są połączone za pomocą płyty sitowej z głowicami, które je czyszczą lub mogą zatrzymać przepływ cieczy w razie wycieku. Wewnątrz płaszcza znajdują się przegrody, które mają za zadanie kierować przepływem cieczy w środku płaszcza, a także podtrzymują rurki. Płyny do wymiennika są dostarczane przez króćce, które łączą płaszcz lub głowice z orurowaniem. Czasem są one wyposażone w kołnierze, które zabezpieczają i wzmacniają łączenia elementów. Istnieją trzy typy wymienników płaszczowo rurowych. Pierwszym z nich, jest wymiennik JAD, o przeznaczeniu przemysłowym, w systemach grzewczych używa się go do wymiany ciepła w procesach technologicznych. Drugim jest wymiennik typu P, stosowany przy wytwarzaniu leków w przemyśle farmaceutycznym, oraz wykorzystywany w procesie produkcji artykułów spożywczych. Ostatnim jest wymiennik basenowy, stosowany do podgrzewania wody w basenach i innych zbiornikach z gorącą wodą, do doprowadzania gorącej cieczy w ogrzewaniu podłogowym. Używa się go również zimą,  do odmrażania parkingów i podjazdów garażowych. Możemy znaleźć go również w chłodnicach oleju, silnika i układów napędowych. Świetnie sprawdza się w chłodnicach próbek w instalacjach kotłowych.

Wymienniki płaszczowo rurowe według polskiego prawa muszą zostać wykonane według wytycznych, zawartych w specyfikacji, określającej skład chemiczny i właściwości mechaniczne materiałów, w normie, czyli dokumencie który ma za zadanie standaryzować procesy i technologie na obszarze działania wydającej ją instytucji. Muszą także być wykonane zgodnie z przepisami prawnymi, obowiązującym w kraju ich produkcji.

aniam