Skuteczne leczenie choroby alkoholowej w Łodzi

Alkoholizm jest chorobą cywilizacyjną, która dotyczy sfery psychicznej i fizycznej człowieka. Powoduje wiele problemów natury społecznej oraz trudności w środowisku zawodowym. Spowodowana jest najczęściej problemami związanymi z radzeniem sobie z uczuciami, traumatycznymi przeżyciami, a także uwarunkowaniami genetycznymi. Dotyczy ludzi w każdym wieku i ze wszystkich środowisk, bez względu na wykształcenie i wykonywany zawód. Osoba uzależniona nie kontroluje ilości spożywanego alkoholu, a w początkowym etapie spożywanie trunków wiąże się tylko i wyłącznie ze sferą fizyczną, natomiast w późniejszym czasie uzależnienie ma podłoże przede wszystkim psychiczne.

Nowatorskie terapie leczenia uzależnień

leczenie uzależnień alkoholowych ŁódźBardzo często problemy alkoholowe prowadzą do wielu schorzeń. Wywołują liczne choroby przewlekłe, które nieleczone mogą nawet doprowadzić do śmierci. Leczenie uzależnień, zwłaszcza alkoholowych, to bardzo długoterminowy proces, polegający na prowadzeniu kilku współistniejących terapii. Pierwszym etapem jest przede wszystkim świadomość osoby chorej z problemu wynikającego z nadużywania alkoholu, a następnie chęć podjęcia leczenia. W zależności od stanu zdrowia, przeprowadza się detoksykację oraz leczenie wszystkich objawów współistniejących chorób. Następnie przeprowadza się terapię w różnych ośrodkach zamkniętych. Skuteczne leczenie uzależnień alkoholowych Łódź gwarantuje w wyspecjalizowanych placówkach. Doświadczeni i wykwalifikowani terapeuci przeprowadzają leczenie alkoholików stosując najnowocześniejsze terapie wychodzenie z nałogu. Osoby przebywają w ośrodkach od kilku do kilkunastu miesięcy i poddawane są indywidualnym terapiom z lekarzami i psychologami oraz uczestniczą w spotkaniach grup wsparcia. Całodzienny pobyt w ośrodku uczy funkcjonowania w społeczeństwie, odizolowania się od nałogowego środowiska, a także poprawy relacji z najbliższymi. Leczenie wymaga wiele zaangażowania ze strony chorego, a także rodziny. Bardzo często problemy alkoholowe prowadzą do zaburzeń w relacjach z otoczeniem, prowadzą do problemów związanych z utratą pracy, finansami, a także utratą zdrowia. Pierwszą fazę leczenia stanowi przede wszystkim detoksykacja i uwolnienie organizmu od toksyn alkoholowych.

Leczenie farmakologiczne wspomaga trudny okres związany z pojawieniem się objawów odstawiennych, związanych z czynnikami fizycznymi i psychicznymi. Kolejnym etapem jest przede wszystkim prowadzenie zajęć terapeutycznych i indywidualnych spotkań, na których chory ma możliwość wyuczenia odpowiednich zachowań, a także poprawienia relacji społecznych. Terapia społeczna ułatwia przywrócenie alkoholika do normalnego życia, świadomej decyzji nie spożywania alkoholu, a także radzenia sobie z codziennymi problemami. Skuteczność i postępy leczenie zależą od wielu czynników, chęci oraz zaangażowania osoby uzależnionej. 

Maciejma