Skuteczne terapie w leczeniu alkoholizmu

Alkoholizm jest to choroba postępująca, która może prowadzić do śmierci pacjenta, polega na uzależnieniu od alkoholu etylowego, który ma bardzo zły wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. To choroba bardzo złożona, która ma podłoże psychologiczne, genetyczne, a często też środowiskowe i socjalne. Uzależnienie często diagnozowane jest w momencie, kiedy dochodzi u pacjenta do objawów fizycznych i psychicznych. Skutki choroby alkoholowej mocno wyniszczają organizm człowieka, a także rujnują życie rodzinne i zawodowe.

Leczenie uzależnień w ośrodkach

skuteczne leczenie alkoholizmuOsoby, które uzależnione są od alkoholu nazywane są alkoholikami. Pacjenci dotknięci chorobą alkoholową nie mają kontroli nad piciem, robią to systematycznie, albo wpadają w tak zwane ciągi alkoholowe, trwające nawet po kilkanaście dni. Konsekwencje są bardzo szkodliwe dla zdrowia psychicznego i fizycznego, a także obciążają rodzinę, powodując wiele niepoprawnych zachowań.Osoby uzależnione mają problemy w pracy, z jej utrzymaniem, a co za tym idzie kłopoty finansowe, które skutkują zaburzeniami w  funkcjonowaniu rodziny. Wiele ośrodków i poradni prowadzi specjalne terapie oraz turnusy dla osób zmagających się z problemem alkoholowym. Większość osób uzależnionych od alkoholu uważa, że posiada kontrolę nad piciem i wypiera się problemu. Pierwszym krokiem, który gwarantuje skuteczne leczenie alkoholizmu, to przede wszystkim uświadomienie sobie problemu i przyznanie się pacjenta do choroby. Grupy prowadzące terapie bardzo pomagają uświadomić sobie problem, a także przejść przez trudny okres terapii. Leczenie najczęściej rozpoczyna się od zdiagnozowania i rozmowy z terapeutą lub psychologiem. Postawienie diagnozy jest pierwszym etapem terapii.Na jej podstawie opracowywane są działania związane z leczeniem chorego. Mogą się ograniczać tylko i wyłącznie do spotkań z terapeutą i grupą wsparcia, a także leczenie może być prowadzone w specjalnych ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień. Ośrodki mają charakter dzienny lub zamknięty. Po konsultacji z lekarzem, dobiera się odpowiedni sposób prowadzenie leczenia, które może dodatkowo być wspomagane farmakologicznie. Podczas leczenia osoba uzależniona uświadamia sobie problem z jakim się boryka i i próbuje zmienić swoją postawę i zachowanie społeczne względem rodziny i bliskich, pokonuje stres bez sięgania po alkohol. Podczas terapii wskazane jest odcięcie się od środowiska, z którym do tej pory wspólnie spożywało się alkohol.Unikanie alkoholu w każdej możliwej formie, nawet takiej jak słodycze czy kosmetyki, a przede wszystkim otwarte mówienie o problemie alkoholowym i całkowity zakaz jego spożywania to kolejny etap. Niektórzy nie radzą sobie z terapiami otwartymi, o niemożność odcięcia się od środowiska, w którym przebywają nietrzeźwe osoby i ciągła pokusa zakupu i spożywania alkoholu nie przynosi skutków leczenia.

Dlatego na terenie Polski powstało bardzo dużo środków terapeutycznych, w których profesjonalny personel terapeutyczny stosuje najlepsze i najskuteczniejsze techniki leczenia, a izolacja od codzienności i problemów z nią związanych, daje bardzo dobre rezultaty leczenia. Ośrodki często położone są w malowniczych miejscowościach, gdzie pacjenci, poza terapią psychologiczną i psychofizyczną, mogą korzystać z atrakcji związanych z położeniem i ukształtowaniem terenu. Często dodatkowe terapie związane z wysiłkiem fizycznym, pomagają  w przezwyciężeniu trudnego uzależnienia i wypełniają wolny czas bardzo przyjemną aktywnością.

dziennikarka