Uzależnienia – definicja, leczenie, patologia

Uzależnienia charakteryzują się ciągłym i ryzykownym stosowaniem substancji pomimo konsekwencji zdrowotnych oraz słabą kontrolą nad stosowaniem i dotyczą różnych substancji. Liczba osób, które przynajmniej raz korzystały z jakiejś nielegalnej substancji stanowi około pięciu procenta populacji światowej. Uzależnienie charakteryzuje się ciągłym stosowaniem, pomimo pojawienia się objawów poznawczych, behawioralnych i fizjologicznych, które generują negatywne skutki uboczne.

Konieczność leczenia uzależnień

leczenie uzależnień - WrocławNiezależnie od rodzaju substancji, uzależnienia stanowią zestaw charakterystycznych zachowań w tym zmniejszoną zdolność kontroli stosowania substancji. Dana osoba nadmiernie z niej korzysta chociaż istnieje chęć zaprzestania lub ograniczenia jego użycia, związanego z nieudanymi próbami. Uzależnienia powodują upośledzenie funkcjonowania społecznego w tym niezdolność do wykonania pracy, komunikacji, uczenia się. I pomimo tych problemów następuje dalsze zażywanie substancji. W związku z tym niezbędne staje się skuteczne leczenie uzależnień – Wrocław oferuje pomoc psychologiczną i farmakologiczną dla tych, którzy przez uzależnienia tracą rodziny, pieniądze, życie społeczne, towarzyskie. W najgorszych przypadkach uzależnienia pojawia się ryzykowne stosowanie substancji, na przykład wtedy, kiedy osoba pod wpływem danego środka prowadzi pojazd, co jest szkodliwe dla osób trzecich. Leczenie uzależnień powinno więc być powszechnie stosowane właśnie ze względu na takie sytuacje patologiczne. Niejednokrotnie słyszymy o przypadkach, kiedy to pijany kierowca spowodował śmiertelny wypadek. Dlatego leczenie to pomoc niesiona nie tylko samej osobie uzależnionej, ale i społeczeństwu. Młodzież również patrząc na takie wzorce może w późniejszych latach je powielać. Warto dodać, że uzależnienie występuje gdy ta sama ilość substancji nie wywołuje już pożądanych efektów, które można osiągnąć jedynie poprzez zwiększenie dawki. Stopień tolerancji różni się znacznie w zależności od osoby i pomiędzy różnymi rodzajami substancji.

Uzależnienie wywołane przez substancje obejmuje objawy odstawienia i zatrucie. Kryteria zatrucia różnią się w zależności od substancji, ale zwykle określają tymczasową zmianę umiejętności poznawczych i zachowania po ostatnim spożyciu substancji. Najczęstsze objawy to bezsenność, zmiany percepcji, uwagi, myśli, osądu, aktywność psychoruchowa i zachowania interpersonalne. W tym czasie należy mieć na uwadze odtruwanie, które przyczyni się do zminimalizowania objawów odstawienia.

autorr