W jakim celu wykonuje się przewierty?

Instalacje podziemne stanowią przeważającą część instalacji z których korzystamy w codziennym życiu. Z tego też względu bardzo często zdarza się, że takie instalacje krzyżują się z używanymi przez nas szlakami komunikacyjnymi. Może to sprawić pewne problemy, gdy chcemy naprawiać usterkę takich instalacji.

Jak wykonywane są przewierty?

sprawne przewierty sterowaneWiększość instalacji z których korzystamy w codziennym życiu, takich jak kanalizacja, instalacja światłowodowa i wodociągowa, są zlokalizowane pod ziemia. Dzieje się tak, by przede wszystkim uniknąć częstych usterek tej instalacji, związanych z warunkami atmosferycznymi oraz by obniżyć koszty utrzymania takich instalacji. Ze względu na to, ze te instalacje często przebiegają pod ziemią i krzyżują się z drogami, chodnikami i torowiskami, pewne problemy spełnia naprawa tych instalacji. Aby się dostać do uszkodzonego odcinka tej instalacji, konieczne do tej pory było wykonanie wykopu, To oczywiście było związane z koniecznością wyłączenia z ruchu danego szlaku komunikacyjnego, co wiązało się poważnymi utrudnieniami. Aby tego uniknąć, coraz częściej stosowane są sprawne przewierty sterowane. Przewierty to inaczej horyzontalnie biegnące tunele znajdujące się pod drogą czy torowiskiem, wykonane w celu uzyskania dostępu się do odcinka uszkodzonej instalacji podziemnej. Dzięki stosowaniu takiej metody, można naprawiać instalację biegnąca nawet pod najbardziej uczęszczanym szlakiem komunikacyjnym bez ryksza, ze będzie to skutkowało utrudnieniami dla pieszych czy też kierowców. Oczywiście przewierty można wykonywać jedynie posiadając odpowiedni sprzęt jak również doświadczona kadrę pracowników. Każdy przewiert, który chcemy wykonać, musi być poprzedzony wykonaniem odpowiednich badań, które potwierdzą że na trasie przewiertu nie ma żadnych przeszkód. Dodatkowo trzeba się także upewnić, ze wykonanie przewiertu pod droga czy torowiskiem nie będzie groziło osunięciem ziemi. Jeżeli uda się to wykluczyć, można przystąpić do wykonania przewiertu przy pomocy odpowiedniej maszyny, takiej jak kret. Oprócz naprawy instalacji podziemnej, przewierty mogą się także okazać przydatne gdy zaistnieje potrzeba przebudowy jakieś instalacji, czy też dobudowanie do niej kolejnego docinka. Obecnie technologa ta stopniowo wypiera z użycia wykopy.

Wiele instalacji, z których korzystamy na co dzień przebiega pod ziemią. Z tego też względu pewne problemy może przysporzyć naprawa takich instalacji, czy też ich przebudowa. W takiej sytuacji warto skorzystać z bez wykopowych metod na dostanie się do uszkodzonego odcinka instalacji, co nie będzie się wiązało z utrudnieniami dla kierowców.

edytorek