Zastosowania pompowni ppoż

Większość z nas zdaje sobie sprawe z tego, jak ważne jest zachowanie odpowiednio bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Co ważne, jest to szczególnie istotne w przypadku tych budynków, w których w tym samym czasie przebywa bardzo duża liczba ludzi. W ich przypadku następstwa pożaru mogłyby być naprawdę poważne,  dlatego tez takie obiekty muszą być bardzo dobrze przygotowane na wybuch pożaru.

Gdzie tworzy się pompownie ppoż?

niezawodna pompownia przeciwpożarowaObecnie znanych jest wiele różnych substancji, które można wykorzystywać do gaszenia ognia. Ich wybór jest przede wszystkim zależny od tgeo, jaki materiał czy tez surowiec został objęty przez ogień, a także od tgeo jak rozległy jest pożar. W przypadku gaszenia większych budynków dalej tym najpopularniejszym medium gaśniczym jest woda. Jest ona pobierana zazwyczaj ze specjalnych, miejskich, ulicznych hydrantów. Można z nich czerpać wodę z bardzo dużym ciśnieniem, co jest bardzo ważne w przypadku korzystania z węzy strażackich. Czasem jednak nie można skorzystać z hydrantów w celu ugaszenia pożaru, na przykład gdy są one uszkodzone lub znajdują się zbyt daleko. W takiej sytuacji właściciel danego budynku musi posiadać w swoim obiekcie pomieszczenie, które określone jest w zapisach prawa ppoż jako niezawodna pompownia przeciwpożarowa. Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się odpowiednio dostosowane hydranty, umożlwiające podłączenie sprzętu gaśniczego. Utworzenie pompowni jest wymagane w stosunku do tych obiektów użyteczności publicznej, których wejścia znajdują się w zbyt dużej odległości do hydrantów. W takim wypadku pompownia jest bowiem jedynym wyjściem, aby gaszenie pożaru było w ogóle możliwe. Ci ciekawe, podczas różnego rodzaju kontroli, posiadanie pompowni i to, czy została ona odpowiednio dostosowana do zapisów prawa ppoz jest bardzo surowo kontrolowane. W przypadku gdy pompownia nie zostanie odpowiednio dostosowana, może być to traktowane jako zignorowanie przez właściciela danego obiektu prawa przeciwpożarowego. Z tego względu w coraz większej liczbie budynków użyteczności publicznej można znaleźć takie właśnie pomieszczenie. Jest to bardzo pozytywny fakt, gdyż wpływa to pozytywnie na bezpieczeństwo użytkowników danego obiektu czy to galerii handlowej, czy muzeum, czy tez na przykład kina.

Każdy budynek użyteczności publicznej musi zostać przygotowany na ewentualność wybuchu pożaru. W tym celu trzeba go wyposażyć w gaśnice i odpowiednią ilość prawidłowo oznaczonych wyjść ewakuacyjnych. Ważne jest także zadbanie o to, aby strażacy mieli gdzie podłączyć sprzęt służący do gaszenia ognia.

literat