Znaczenie integralności filtrów

Wszystkie filtry stosowane w przeróżnych urządzeniach i maszynach musi spełniać określone kryteria dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności. Istnieją również zróżnicowane metody analizy i badań integralności filtrów stosowanych w każdej technologii. Większość wspomnianych metod jest czasochłonna, jednak dzięki temu o wiele bardziej dokładna. Charakteryzują się również trudnością w stosowaniu. Kontrola filtrów jest istotna w każdej branży, zwłaszcza tej spożywczej.

W jaki sposób bada się integralność filtrów?

badanie integralności filtrówZgodnie ze wstępem zawartym powyżej przeprowadzanie badań mających na celu sprawdzenie integralności filtrów jest obowiązkowe. Czynności te mogą być przeprowadzone na kilka sposobów. Najbardziej powszechne są te o tradycyjnym charakterze. Do tych najczęściej stosowanych zalicza się najczęściej doprowadzenie do spadku ciśnienia, wprowadzenie wody do filtra oraz przepływ dyfuzyjny. Największą wadą w tych przypadkach jest długi czas badania za pomocą tych metod. Badanie integralności filtrów za pomocą wody polega na namoczeniu filtra, a następnie wysuszeniu narzędzia. Niektóre przedsiębiorstwa stosują również specjalnie dostosowane urządzenia do wykonywania badań poziomu integralności. Inną metodą badania jest również możliwość przeprowadzenia testu bakteryjnego. Spełnia funkcje obciążeniowo – niszczące. Głównym założeniem jest sprawdzenie spadku ciśnienia. Jednak test musi mieć charakter pośredni. Najlepsze efekty przeprowadzonego badania można uzyskać przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Powinny one mieć wyposażenie w postaci kolorowego ekranu, koniecznie dotykowego i wielojęzycznego menu. Na szczęście użytkowników, technologia cały czas jest rozwijana. Dzięki temu wzrasta dokładność przeprowadzanych badań i pomiarów. Ważne jest, by wybraną metodą trafić w oczekiwania Klienta. To jego zadowolenie powinno być najważniejsze dla wykonawcy. Im bardziej zaawansowana technologia badania, tym lepsze i bardziej dokładne jego wyniki. Zwiększa się również satysfakcja Klienta.

Większość przeprowadzanych badań integralności filtra ma miejsce u Klienta. Po ich przeprowadzeniu konieczne jest sprawdzenie efektów. Dopasowanie filtrów do pozostałych części urządzeń jest bardzo istotne. Ponadto muszą one być dostosowane do obowiązujących norm europejskich. Określają one czas, co jaki konieczne jest przeprowadzanie badań. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych. Uszkodzone filtry prowadzą do zanieczyszczeń, którym należy przeciwdziałać. Dzięki zaawansowanym technologiom zadanie to staje się łatwiejsze do realizacji.

kreatorka